SAHA Kümelenmesi kapsamında faaliyet gösteren Test ve Sertifikasyon Komitesi organizasyonu ile gerçekleşen YouTube sunumumuzu yukarıda izleyebilirsiniz.