Tersaneler Genel Müdürlüğü ile SİA anlaşması kapsamında tüm platformlarda görüşmelerimiz devam ediyor. Yerli ve Milli İmalatçı olmanın verdiği güncel görev ile varlığımızı sürekli hatırlatır olmak zorundayız. Tuğamiralimiz Mehmet Sarı bize bu konuda eksilmeyen şiddetiyle destek olmakta. Biz de verilen görevi eksiksiz yerine getirmek azmindeyiz.