ANKA – WTEC yeni jenerasyon sıcaklık kontrol ünitemiz. Küçük hacimde yüksek soğutma kapasitesi, yüksek yoğunluk ve verim. Mühendislik ve ARGE çalışması sonucu modern, rekabetçi ve firmamızı temsil eder seviyede yeni ürünümüz.

ANKA- CON/adv Test Hücresi Otomatik Kontrol ve Raporlama Ünitesi tarafından koşulan Otomatik Test Adımlarında set edilen su, yağ, yakıt, hava ve benzeri test unsuru akışkanları sıcaklık değerini +/- 0,5 C hassasiyetle ve yüksek yoğunluklu olması sebebiyle yüksek reaksiyon hızıyla sağlayan bu ünite bir test odasının olmazsa olmaz ihtiyacı olan “Kontrol edilebilen test şartları” gereğini eksiksiz biçimde yerine getirmektedir.

Yaz sıcağında yapılan test ile kışın soğuk günlerinde yapılan bir diğer testin sonuç raporlarının karşılaştırılabilir olabilmesi için test edilen unsurun tüm sıcaklık şartlarının kontrol edilmesi gereklidir. Aksi durumda test hücrenizden çıkan raporlar “Karşılaştırılabilir” ve “Tekrarlanabilir” sonuçları içeren güvenilir rapor olma özelliği taşımaz. Dolayısıyla bu kritik özelliği sağlayacak şartlandırıcıların diğer tüm test odası üniteleri gibi güncel teknolojiyi taşıyan hassas ve yüksek reaksiyon hızlı üniteler olması şarttır.